Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ja idylliset ruukkialueet

Satakunnassa sijaitsevilla Ahlström Capitalin omistamilla historiallisilla Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueilla on merkittävä asema sekä Ahlströmin suvun historiassa että koko Suomen teollisuus- ja kulttuurihistoriassa.

Noormarkun alue, joka on Suomen suurimpia ja mahtavimpia rautaruukkialueita, on ollut Ahlströmin suvun omistuksessa lähes 150 vuotta. Kolme vuotta Noormarkun ruukkialueen hankinnan jälkeen Antti Ahlström (1827-1896) osti Kauttuan ruukkialueen.

Ahlströmin suvun omistuksessa ruukkialueet ovat nousseet nykyiseen kukoistukseensa. Nykyään Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueilla tarjotaan asiakkaille ensiluokkaisia majoitus-, ravintola- ja kokouspalveluja. Ahlström Capitalin tytäryhtiö A. Ahlström Kiinteistöt Oy, hallinnoi ja hoitaa kumpaakin ruukkialuetta.