Teollisuussijoituksia sekä noteerattuihin että noteeraamattomiin yhtiöihin

Ahlström Capital keskittyy teollisuussijoituksissa kehittyneisiin kuitupohjaisiin materiaaleihin sekä teollisuusteknologiaan ja siihen liittyviin palveluihin. Sijoitamme sekä noteerattuihin että noteeraamattomiin yhtiöihin. Tämän lisäksi Ahlström Capital hallinnoi cleantech-rahastoa, joka on sijoittanut puhtaan teknologian kasvuyrityksiin.

Ahlström Capitalin teollisuussijoituksiin kuuluvat merkittävät sijoitukset listatuissa yhtiöissä Ahlstrom-Munksjö Oyj:ssä, Detection Technology Oyj:ssä, Glaston Oyj:ssä ja Suominen Oyj:ssä. Portfolioon kuuluvan lisäksi suorat omistukset noteeraamattomissa yhtiöissä Destia Group Oyj ja Enics AG, sekä sijoitus AC Cleantech Fund I-rahastoon. Vuonna 2020 Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liikevaihto oli noin 4.5 miljardia euroa ja se työllisti lähes 14 600 ihmistä 30 maassa.

Omistajana Ahlström Capital takaa, että omistamiamme portfolioyhtiöitä kehitetään kestävästi hyvällä johdolla ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Kasvatamme omistamiemme yritysten arvoa osallistumalla niiden kehittämiseen aktiivisen hallitustyöskentelyn ja strategiatyön kautta ja myös fuusioiden ja yritysostojen avulla.

Kehitämme sijoituksiamme teollisella osaamisellamme, yrittäjäperinteellämme sekä kestävällä pitkän tähtäimen omistajuudella. Kehitämme yrityksistä alansa johtajia.