Teollisuussijoituksia sekä noteerattuihin että noteeraamattomiin yhtiöihin

Ahlström Capital keskittyy teollisuussijoituksissa kehittyneisiin kuitupohjaisiin materiaaleihin sekä teollisuusteknologiaan ja siihen liittyviin palveluihin. Sijoitamme sekä noteerattuihin että noteeraamattomiin yhtiöihin. Tämän lisäksi Ahlström Capital hallinnoi cleantech-rahastoa, joka on sijoittanut puhtaan teknologian kasvuyrityksiin.

Ahlström Capitalin teollisuussijoituksiin kuuluvat merkittävät sijoitukset listatuissa yhtiöissä Ahlstrom-Munksjö Oyj:ssä, Detection Technology Oyj:ssä, Glaston Oyj:ssä ja Suominen Oyj:ssä. Portfolioon kuuluvan lisäksi suorat omistukset noteeraamattomissa yhtiöissä Destia Group Oyj ja Enics AG, sekä sijoitus AC Cleantech Fund I-rahastoon. Vuonna 2019 Ahlström Capitalin portfolioyhtiöiden liikevaihto oli noin viisi miljardia euroa ja se työllisti lähes 15 500 ihmistä 29 maassa.

Omistajana Ahlström Capital takaa, että omistamiamme portfolioyhtiöitä kehitetään kestävästi hyvällä johdolla ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Kasvatamme omistamiemme yritysten arvoa osallistumalla niiden kehittämiseen aktiivisen hallitustyöskentelyn ja strategiatyön kautta ja myös fuusioiden ja yritysostojen avulla.

Kehitämme sijoituksiamme teollisella osaamisellamme, yrittäjäperinteellämme sekä kestävällä pitkän tähtäimen omistajuudella. Kehitämme yrityksistä alansa johtajia.