Kestävää arvonluontia

Perheomisteisena sijoitusyhtiönä olemme pitkäjänteisiä ja kehitämme portfolioyhtiöitämme vastuullisesti. Me Ahlström Capitalissa uskomme, että vastuullinen toiminta on edellytys pitkäaikaisen arvon luonnille. Olemme sitoutuneet edistämään portfolioyhtiöidemme vastuullista liiketoimintaa ja hallinnoimaan kiinteistö- ja metsäsijoituksiamme kestävästi.

Vastuullisena sijoitusyhtiönä haluamme edistää ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) vaikutuksia ja suorituskykyä niin omissa toiminnoissamme kuin sijoituksissammekin. Olemme määritelleet Ahlström Capitalin keskeiset ESG-teemat, ja ne tullaan sisällyttämään portfolioyhtiöidemme kartoitusprosesseihin ja liiketoiminnan kehitystyöhön. Näiden ESG-teemojen lisäksi portfolioyhtiöillä on omat alakohtaiset ESG-teemansa, joita ne hallinnoivat ja kehittävät samalla tavoin kuin Ahlström Capitalin kaikille portfolioyhtiöille yhteisesti määrittelemiä teemoja.

Tuemme portfolioyhtiöitämme niiden yritysvastuutoiminnassa osallistumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn ja ohjaukseen sekä tekemällä yhteistyötä yhtiöiden johdon kanssa. Vastuullisena omistajana haluamme keskustella ESG-teemoista portfolioyhtiöidemme hallituksissa. Olemme kehittäneet vastuullisen sijoittamisen työkaluja tukemaan investointikohteiden arviointia sekä nykyisten portfolioyhtiöiden kestävää kehitystä edistävää toimintaa.

Hallinnoimme kiinteistö- ja metsäomistuksiamme vastuullisesti. Kun liitämme portfolioomme uusia kiinteistöjä, otamme huomioon uusien kohteiden ESG-vaikutukset. Kaikkia kiinteistöjämme johdetaan energiatehokkaasti. Tavoitteena on saada niille ympäristösertifikaatit (esim. LEED ja BREEAM).

Edistämme ekologisesti ja taloudellisesti kestävää metsänhoitoa ja otamme huomioon metsien monikäytön. Metsiämme on mukana erilaisissa suojeluohjelmissa, kuten Natura 2000 -ohjelmassa. Kaikilla metsillämme on kestävän metsätalouden PEFC-sertifikaatti.

Vastuullisuuden eteen tekemämme työ perustuu Global Compactin kymmeneen periaatteeseen kestävän kehityksen mukaisille sijoituksille. Jotta voimme kehittää työtämme vastuullisuuden parissa, käymme jatkuvaa dialogia kaikkien sidosryhmiemme kanssa, mukaan lukien FIBS:in (Finnish organisation for sustainable business practices), johon liityimme 2016.

Tavoitteenamme on varmistaa, että niin toimintamme kuin työntekijämmekin noudattavat arvoihimme pohjaavia eettisiä liiketoimintaperiaatteitamme (Code of Conduct).