Ammattitaitoiset hallitusjäsenet edustavat yhtiön omistajia

Ahlström Capital Oy:n hallitus huolehtii yhdessä toimitusjohtajan kanssa sisäisestä valvonnasta, johon kuuluu myös riskienhallinta. Hallitus vahvistaa yhtiön ja konsernin yleiset tavoitteet ja strategian sekä hyväksyy vuosisuunnitelman.

Hallitus voi päättää uusien valiokuntien perustamisesta valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. Valiokuntien jäsenet valitsee hallitus vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Mikael Lilius

Mikael Lilius

Chairman of the Board
Marion Björkstén

Marion Björkstén

Board member
Mats Danielsson

Mats Danielsson

Board member
Håkan Johansson

Håkan Johansson

Board member
Kari Kauniskangas

Kari Kauniskangas

Board member
Pekka Pajamo

Pekka Pajamo

Board member
Fredrik Persson

Fredrik Persson

Board member
Malin Persson

Malin Persson

Board member