Ammattitaitoiset hallitusjäsenet edustavat yhtiön omistajia

Ahlström Capital Oy:n hallitus huolehtii yhdessä toimitusjohtajan kanssa sisäisestä valvonnasta, johon kuuluu myös riskienhallinta. Hallitus vahvistaa yhtiön ja konsernin yleiset tavoitteet ja strategian sekä hyväksyy vuosisuunnitelman.

Hallitus voi päättää uusien valiokuntien perustamisesta valmistelemaan hallituksen vastuulle kuuluvia asioita. Valiokuntien jäsenet valitsee hallitus vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Kari Kauniskangas

Kari Kauniskangas

Chairman of the Board
Mats Danielsson

Mats Danielsson

Board member
Håkan Johansson

Håkan Johansson

Board member
Pekka Pajamo

Pekka Pajamo

Board member
Fredrik Persson

Fredrik Persson

Board member
Malin Persson

Malin Persson

Board member

Nelli Paasikivi-Ahlström

Board Member
Casper von Koskull

Casper von Koskull

Board member