Vastuullista arvonluontia

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö. Keskitymme sijoituksissamme teollisuus- ja kiinteistöomaisuuteen sekä metsiin. Kehitämme sijoituksiamme vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Ahlström Capital sijoittaa varoja, jotka Ahlströmin suku on hankkinut 170 vuoden aikana. Yhtenä Suomen suurimpana sijoitusyhtiönä meillä on merkittävät talou­delliset resurssit. Missionamme on kestävä pitkäjänteinen omistaja ­arvon kasvattaminen houkuttelevalla osingolla.

Teollisuussijoituksemme ovat merkittäviä omistusosuuk­sia pörssiyhtiöissä ja suoria sijoituksia noteeraamattomiin yhtiöihin. Nämä mahdollistavat vahvan arvonnousun joustavalla omistusajalla. Kiinteistö­- ja metsäsijoitukset muodostavat portfoliomme perustan, joka tuottaa vahvan kassavirran ja vakaan arvonnousun. Vastuullisena sijoitusyhtiönä haluamme edistää ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) toimintaperiaatteita ja suorituskykyä sijoituksissamme.

Ahlströmin suvun arvot – vastuu ja kunnianhimo – ohjaavat kaikkea toimintaamme. Meillä on pitkä historia, ja haluamme vaalia perinteitämme samalla, kun kasva­tamme yhtiön arvoa tulevia sukupolvia varten. Olemme hyvämaineinen omistaja, joka johtaa sekä omaa että yhtiöidensä toimintaa pohjoismaisen hyvän hallintotavan mukaisesti. Portfoliomme kehittäminen tapahtuu yhteistyössä laajan verkostomme kanssa. Verkosto koostuu yhtiön omistajista sekä Ahlström Capitalin ja portfolio­yhtiöiden johdosta ja hallituksista.

Ahlström Capital sijoittaa vakiintuneisiin yhtiöihin, joilla on vakaa asema houkuttelevilla markkinoilla ja joissa on kehittä­mis­ ja arvonluontipotentiaalia. Etsimme keskikokoisia yrityk­siä (50–500 milj. euroa), jotka toimivat Pohjoismaissa ja joilla on globaalia potentiaalia. Haluamme olla johtavassa roolissa pörssiyhtiöissä sekä enemmistöomistaja noteeraamatto­missa yhtiöissä. Olemme kiinnostuneita myös yhteissijoituk­sista hyvämaineisten yhteistyökumppanien kanssa.

Hyödynnämme kattavaa arviointikriteeristöä kartoittaes­samme uusia potentiaalisia ostokohteita ja kehittäessämme nykyisiä liiketoimintoja. Markkinoiden houkuttelevuuden, yritysten vahvuuksien ja heikkouksien sekä arvonluonti­potentiaalin ymmärtäminen on avainasemassa. Prosessiin kuuluu johdon, asiakastoimintojen ja ESG­asioiden arviointi.

Kehitämme portfolioyhtiöitämme aktiivisen hallitus­työskentelyn ja strategiatyön kautta sekä fuusioiden ja yritysostojen avulla. Tuemme ja kehitämme yhtiöitä muodostamalla aikaansaavia hallituksia, joilla on perus­teellista teollisuusalan asiantuntemusta ja jotka pystyvät tukemaan yritysjohtoa sen työssä.

Sijoitamme Etelä­-Suomen keskeisillä paikoilla sijaitseviin kiinteistöihin. Luomme arvoa aktiivisella omistajuudella ja hyödynnämme osaamistamme kiinteistöjen kehitys-­ ja muuntohankkeiden toteuttamisessa.

Metsämme sijaitsevat pääosin Satakunnassa sekä Keski-­ ja Itä­-Suomessa. Olemme Suomen suurimpia yksityisiä metsän omistajia. Hiilinielun ylläpitäminen on yksi metsän­hoitostrategiamme päätavoitteista. Kiinteistö­- ja metsä­omistuksiamme hoitaa A. Ahlström Kiinteistöt Oy.