Ahlström Collective Impact

Ahlström Capital medverkar i Ahlström Collective Impact – ett företagsansvarsinitiativ som stödjer UNICEF Finlands arbete för en bättre framtid för barn. Ahlström Collective Impact (ACI) är ett initiativ för socialt ansvar drivet av Ahlström Capital, dess portföljbolag Ahlstrom-Munksjö, Destia, Glaston, Enics, Suominen och Walter Ahlström stiftelse samt Antti Ahlström Perilliset och Eva Ahlströms stiftelse. ACI-initiativet är en ny samarbetsmodell mellan Ahlström-nätverket och UNICEF Finland. ACI grundades år 2020 och är utformat för strategiska investeringar som stödjer genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). År 2020 donerade ACI sammanlagt 240 000 euro till UNICEF, varav Ahlström Capitals andel utgjorde 50 000 euro.

Läs vårt pressmeddelande här.

Besök Ahlström Collective Impacts webbplats här.