FN:s Global Compact

I juni 2018 åtog sig Ahlström Capital-koncernen de tio principer som Förenta Nationernas Global Compact (UNGC) satt upp beträffande mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. Vår årliga rapport till UNGC publicerades i juni 2021 (rapporten täcker kalenderåret 2020). Destia, Enics och A. Ahlström Kiinteistöt ingår i rapporten som en del av Ahlström Capital-koncernen. Vi förväntar oss också att Ahlstrom-Munksjö, Detection Technology, Glaston och Suominen kommer att förbinda sig till FN:s tio Global Compact-principer.

Rapporten: UN Global Compact Communication on Progress (COP) (på engelska)