Arbete i ett dynamiskt företag som respekterar kulturarvet

Koncernen Ahlström Capital består av det finländska moderbolaget Ahlström Capital Oy och över 80 dotterbolag belägna i 19 länder. Det finns många möjligeter och karriärstigar för att bygga upp en motiverande och belönande arbetshistoria. Den erfarna personalen består av företrädare för olika yrken från fastighetsskötare till skogsarbetare och försäljningschefer till köksmästare.

Lediga arbetsplatser och kontakt information på vår HR sida.