Högklassiga fastighetsinvesteringar

Ahlström Capitals fastighetsportfölj omfattar industri- och affärsfastigheter i Södra Finland.

Eteläesplanadi 14, Helsinki

Ahlström Capital äger en affärs- och kontorfastighet på Södra Esplanaden 14. Byggnaden genomgick en grundlig renovering samt expansion år 2009. Nu ligger golvytan på ca 14 000 kvadratmeter. Utrymmena är uthyrda på långtidskontrakt.

För den arkitektoniskt krävande exapnsionen år 2009 fick byggnaden ett speicalutnämnande i tävlingen Vuoden teräsrakenne för sin funktionalitet samt unika utseende.

  

Hankasuontie 11 A, Helsingfors

Hankasuontie 11 A är en fastighet i Kånala, Helsingfors, som omfattar produktions-, lager-, kontors- och butiksutrymmen. Fastigheten består av två byggnader med en yta på sammanlagt cirka 9 400 m2. Ahlström Capitals byggprojekt skall slutföras under 2019. Det finns fortfarande cirka 2 350 m2 ledigt utrymme i Hankasuontie 11 A som kan hyras ut i helheter av olika storlek. Vi berättar gärna mer om fastighetens lediga utrymmen.

  

Lahden Kulmala, Lahti 

I Lahtis är Ahlström Capital engagerad i fastighetsprojektet Lahden Kulmala. De renoverade lägenheterna och affärslokalerna i denna funkisbyggnad överlämnades av entreprenören i juni 2015.

Andra fastighetsinvesteringar

Till Ahlström Capitals främsta fastighetsinvesteringar hör också fastigheten Nylandsgatan 24 i Helsingfors.

Förutom dessa affärsfastigheter äger Ahlström Capital även det kulturhistoriskt viktiga bruksområdet Norrmark i Satakundaregionen.