Tidigare projekt

Kasarmikatu 21, Helsinki

På tomten stod en gammal byggnad som revs och en ny kontorsbyggnad uppfördes. Rivnings- och byggnadsarbetet påbörjades under våren 2016 och byggnaden var slutförd i slutet av 2017. Projektet genomfördes gemensamt av Ahlström Capital, YIT och HGR Property Partners.