En av Finlands största privata skogsägare

Ahlström Capital har långa anor inom hållbart skogsbruk. Ahlström Capital förvaltar och sköter skogsegendomen tillsammans med sitt dotterbolag A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Placeringarna i skogsegendomen balanserar riskerna förknippade med andra placeringsklasser och medför en stabilare avkastning.

Ahlström Capital äger för närvarande cirka 34 000 hektar skog. Skogarna ligger i regel i Satakunda i västra Finland samt i mellersta och östra Finland. Ahlström Capital hör till Finlands största privata skogsägare.

Skogarna sköts och nyttjas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Vid sidan av att idka en lönsam skogsnäring värnar man om naturens mångfald. Den högklassiga verksamheten tryggas av bolagets egna anställda, skogsarbetare och etablerade företagare. I skogarna gäller PEFC™-certifikatet för hantering av trädens spårbarhetskedja.

Kunderna inom virkeshandeln är riksomfattande virkesköpare samt sågar och kraftverk i närområdet. Timmer och massaved av hög kvalitet samt energivirke levereras kapade enligt de storleks- och kvalitetskrav som avtalats med köparen. Energivirket levereras färdigt som flis eller som hela stockar på köparens begäran.

Virkeshandeln görs som leveransförsäljning och rotförsäljning. De stämplingsposter som säljs är stora och professionellt planerade. Avverkningarna och virkesleveranserna fördelas beroende på väderförhållandena så jämnt som möjligt över hela kalenderåret. På största delen av avverkningsområdena genomförs föryngringsavverkning i unga och mogna plantskogar. Slutavverkningar görs i föryngringsmogna skogar genom kalhuggning och skogsplantering eller naturlig föryngring.

Inom skogsvården tar man i beaktande mångbruket av skogar, i synnerhet viltvård och jakt. Ahlström Capitals skogar ingår i många skyddsprogram, såsom Natura 2000-programmet. Dessutom har skogsverksamheten genom eget initiativ ställt olika områden utanför den aktiva skogsvården.


Kontakt:

E-post: förnamn.efternamn@a-ahlstrom.fi

Timo Viinamäki

Director, Forest
+358 (0)50 518 3661
firstname.lastname@a-ahlstrom.fi

Kari Kivimäki

Operational Manager
+358 (0)50 598 0041

Ville Pasanen

Head Game Keeper
+358 (0)50 518 3616

Anni Asikainen

Operations, Forestry
+358 (0)50 518 3696

Jukka Hietamäki

Operations, Forestry
+358 (0)500 688 196