Verksamhetslokaler anpassade efter företagets behov

Ahlström Capital hyr ut kontorslokaler, affärslokaler och industrilokaler på olika orter med goda trafikförbindelser. Bolaget skräddarsyr också objekten för att motsvara olika företagskunders lokalbehov.

Ahlström Capitals fastighetsexperter hjälper dig gärna i alla frågor angående lokalerna som uthyres: