Våra fastighetsinvesteringar utgör en bas för vår investeringsportfölj

Ahlström Capitals fastighetsstrategi siktar mot aktiv utveckling och innehav av centrala kontors- och logistikfastigheter i södra Finland. Ahlström Capitals skogstillgångar koncentreras till Satakundaregionen samt i mellersta och östra Finland. Fastighets- och skogsinnehaven förvaltas av A. Ahlström Kiinteistöt Oy, ett dotterbolag till Ahlström Capital Oy.

Våra fastighetsinvesteringar, som består av fastighets- och skogsinnehav, utgör en bas för vår investeringsportfölj med stabil värdeökning och låg risk. Ahlström Capital utvecklar aktivt sin fastighetsportfölj och följer oavbrutet med den finska fastighetsmarknaden för att hitta nya intressanta investeringsobjekt.