Ahlstrom-Munksjö omvärderar fibers roll

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade lösningar.

Ahlstrom-Munksjös verksamhet är indelad i fyra affärsområden, som är Decor, Filtration & Performance, Industrial Solutions och Specialties. I bolagets erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Ahlstrom-Munksjö har 45 produktionsanläggningar i 14 länder i Europa, Amerika och Asien-Stillhavsområdet. Tillsammans med sina kunder utvecklar bolaget nya lösningar som gör kundernas verksamhet mer effektiv och hållbar.

www.ahlstrom-munksjo.com

 

  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 18,7 %
  • GRUNDAT: Ahlstrom 1851, Munksjö 1862, den 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj
  • HEMORT: Helsingfors, Finland
  • BRANSCH: Fiberbaserade material
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 14
  • ANTAL ANSTÄLLDA (2020): 7814
  • OMSÄTTNING 2020: 2 683 miljoner euro
  • MARKNADSVÄRDE 31.12.2020: 2 081,3 miljoner euro
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2017