Industriella investeringar både i börsnoterade och onoterade företag

Ahlström Capital fokuserar sina industriinvesteringar i företag som tillhandahåller innovativa och avancerade fiberbaserade material samt industriteknologi och relaterade tjänster. Vi investerar både i börsnoterade och icke-noterade företag. Utöver detta förvaltar Ahlström Capital en cleantech-portfölj som investerar i tillväxtföretag på området för ren teknologi.

I Ahlström Capitals portfölj ingår betydande innehav i de börsnoterande bolagen Ahlstrom-Munksjö Oyj, Detection Technology Abp, Glaston Abp och Suominen Oyj. Utöver det omfattar portföljen direkta investeringar i icke-notarede Destia Group Oyj och Enics AG samt innehav i AC Cleantech Fond I. År 2020 var den årliga omsättningen på våra portföljbolag cirka 4,5 miljarder EUR och de hade 14 600 anställda i 30 länder.

Som ägare garanterar Ahlström Capital en hållbar utveckling av portföljbolagen genom god förvaltning och ledning. Vi ökar värdet i företagen vi äger genom att aktivt delta i deras utveckling, genom ett aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv.

Vi utvecklar våra investeringar med industriexpertis, företagartraditioner samt ett hållbart, långsiktigt ägarskap. Vi utvecklar ledande företag.