Mycket effektiva, förnybara och tillförlitliga lösningar

Ahlström Capital fortsätter att utveckla sin cleantech-fond med huvudfokus på Scandinavian Biogas Fuels International AB, som producerar förnybar energi av nästan alla typer av organiskt avfall, och Swedish Stirling AB, som utvecklar teknik för att omvandla solenergi till elektrisk energi. Portföljen innehåller även Frangible Safety Posts Ltd., som är inriktat på marknaden för passiv trafiksäkerhet.

Swedish Stirling (tidigare Ripasso Energy) är ett svenskt bolag, grundat 2008, som utvecklar teknologi för att omvandla solenergi till elektrisk energi effektivt och ekonomiskt genom att använda stirlingmotortekniken. Swedish Stirling är fast besluten att bli en av de stora globala aktörerna i att tillhandahålla kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter för elproduktion. Cleantech-fonden, som förvaltas av Ahlström Capital, innehar 17 procent av aktierna i Swedish Stirling.

Scandinavian Biogas är en av de största biogasproducenterna i Sverige som producerar förnybar energi effektivt från organiskt avfall. Bolaget fokuserar på tillverkning i industriell skala och innehar ledande expertis i planeringen och driften av biogasfabriker för att åstadkomma biogasproduktion på en konsekvent hög nivå baserat på resurs- och energisnåla processer. Bolagets teknik för storskalig biogasproduktion är en av de effektivaste i världen. Cleantech-fonden, som förvaltas av Ahlström Capital, innehar 21 procent av aktierna i Scandinavian Biogas.