Sense of infrastructure

Destia är ett infrastruktur- och byggbolag verksamt i Finland. Bolaget bygger, underhåller och planerar trafikrutter, industriella och trafikmiljöer samt kompletta livsmiljöer. Destias kundbas omfattar handels- och industriföretag, statliga inrättningar, städer och kommuner.

Destias tjänster omfattar samtliga tjänster i infrastrukturens livscykel, allt från omfattande verksamhet ovan jord till underjordiskt byggande. Bolaget är en ledande aktör i branschen i Finland. Den viktigaste långsiktiga fördelen som påverkar Destias verksamhet är den allmänna ekonomiska utvecklingen som påverkar efterfrågan av, finansiering för och konkurrens om infrastrukturprojekt inom den offentliga och den privata sektorn. 

Megatrender, som fortsatt urbanisering, klimatförändring och fokus på ansvarsfrågor, särskilt säkerhets- och miljöfrågor samt en åldrande befolkning erbjuder tillväxtmöjligheter för Destia.

www.destia.fi

 

  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 100 %
  • GRUNDAT: 2008 (dessförinnan Vägaffärsverket)
  • HEMORT: Vanda, Finland
  • BRANSCH: Infrastruktur och byggtjänster
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 2
  • ANTAL ANSTÄLLDA (2020): 1 626
  • OMSÄTTNING 2020: 564 miljoner euro
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2014