Tjänster för elektroniktillverkningens hela livscykel

Enics är en av världens största och mest innovativa kontraktstillverkare, med fokus på industriell elektronik. Enics betjänar sina kunder inom områdena transport, byggautomation, energi, industriell automation och instrumentering med syfte att optimera kundernas värdekedja och förbättra deras konkurrenskraft.

Enics tillhandahåller tjänster för elektroniktillverkningens hela livscykel, allt från prototyper och fullskalig tillverkning till inköp, supply chain management samt reparation och underhåll. Enics har åtta produktionsanläggningar i Europa och Asien samt nästan 50 års erfarenhet av elektroniktillverkningstjänster. Ett starkt fokus och engagemang inom industrielektronik och kundbelåtenhet utgör hörnstenarna i Enics strategi och framtida framgång.

Det finns flera megatrender som driver tillväxten inom den professionella industrielektronikindustrin. Urbanisering och nya städer, en växande och åldrande befolkning samt en övergång till en hälsosammare och mer bekväm livsstil är trender som påverkar omgivningen och människors behov. Dessutom skapas ständigt säkrare, smartare och miljövänligare infrastruktur och teknik. Alla dessa trender ökar behovet av elektroniktillverkningstjänster och stärker Enics syfte att förbättra livskvaliteten.

www.enics.com

 

  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 100 %
  • GRUNDAT: 2004
  • HEMORT: Zürich, Schweiz
  • BRANSCH: Kontraktstillverkare av industrielektronik
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 7
  • ANTAL ANSTÄLLDA (2020): 3 030
  • OMSÄTTNING 2020: 502 miljoner euro
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2004