Glaston är en av de ledande aktörerna inom glasförädlingsindustrin

Glaston är en global pionjär inom glasförädlingsteknologier och relaterad service. Bolaget kan svara globalt på de mest krävande glasförädlingsbehoven inom byggnads-, solenergi-, fordons- samt möbelindustrin. Dessutom stöder företaget utvecklingen av nya teknologi som integrerar intelligens i glas.

Med hjälp av Glastons produkter kan kunderna utnyttja sin produktionkapacitet till fullo under maskinens hela livcykel - effektivt och utan avbrott. Glastons omfattande globala servicenätverk är ett av dess främsta konkurrensfördelar.

I april 2019 slutförde Glaston förvärvet av det schweizisk-tyska företaget Bystronic glass. Bystronic glass är en globalt verksam leverantör av avancerade maskiner, system och tjänster för bearbetning av planglas. Förvärvet stöder Glastons mål att ytterligare stärka sin position i glasförädlingsvärdekedjan. Dessutom utvidgar förvärvet Glastons utbud till byggbranschen och kompletterar erbjudandet till bilindustrin.

 

www.glaston.net

 

  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 25,6 %
  • GRUNDAT: 1870 (Hammaren & Co)
  • HEMORT: Helsingfors, Finland
  • BRANSCH: Glasförädling och livscykellösningar för glasförädlingsmaskiner
  • VERKSAMHETSLÄNDER: över 20 försäljnings- och servicepunkter globalt
  • ANTAL ANSTÄLLDA (2018): 357
  • OMSÄTTNING (PRO FORMA) 2018: 202 miljoner euro (efter förvärvet av Bystronic glass)
  • MARKNADSVÄRDE 31.12.2018: 75 miljoner euro
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2017