Mervärde i det dagliga livet för konsumenter och professionella användare

Suominen är global marknadsledande tillverkare av fibertyg för torkning, hygienprodukter och medicinska ändamål. Slutprodukterna, som våtdukar, blöjor och sårförband av fibertyg, skapar mervärde i det dagliga livet för konsumenter och professionella användare i hela världen.

Suominens två affärsområden är Convenience och Care. Convenience erbjuder fibertyg för en mängd olika tillämpningar och står för cirka 92 procent av den totala omsättningen. Care betjänar medicin- och hygienmarknaden och står för cirka 8 procent av omsättningen (2018).

Suominen är verksam i Europa, Nordamerika och Sydamerika, och är världens största tillverkare av fibertyg som används för torkningsprodukter. Efterfrågan på fibertyg växer i genomsnitt med fem procent per år på grund av flera megatrender som ökar efterfrågan på fibertyg-marknaden. Bland dessa återfinns en växande och åldrande befolkning, en ökande medvetenhet om hälsa samt medelklassens tillväxt, i egenskap av den viktigaste konsumentgruppen.

www.suominen.fi

 

  • AHLSTRÖM CAPITALS INNEHAV: 24,0 %
  • GRUNDAT: J.W. Suominen grundades år 1898
  • HEMORT: Helsingfors, Finland
  • BRANSCH: Tillverkning av fibertyg
  • VERKSAMHETSLÄNDER: 5
  • ANTAL ANSTÄLLDA (2020): 691
  • OMSÄTTNING 2020: 459 miljoner euro
  • MARKNADSVÄRDE 31.12.2020: 292,4 miljoner euro
  • I AHLSTRÖM CAPITALS PORTFÖLJ SEDAN: 2014