Ahlström Capital Oy

Södra Esplanaden 14 
PB 169 
00131 Helsingfors

Tel. +358 (0)10 888 18
Fax +358 (0)10 888 4249

Kontakt oss

Tero Telaranta

Director, Industrial Investments
+358 (0)10 888 4174
firstname.lastname@ahlstromcapital.com

Andreas Ahlström

Investment Director
+358 (0)10 888 4181
firstname.lastname@ahlstromcapital.com


Assistent till Tero Telaranta och Andreas Ahlström: Suvi Uoti, tel. +358 (0)10 888 4147