Aktuellt

Aktuellt

20.06.2019
Meddelande

Destias, Enics och A. Ahlström Kiinteistöts styrelsesammansättningar. Meddelande

10.04.2019
Pressmeddelande

Förändring i sammansättningen av Ahlström Capital Oy:s styrelse. Pressmeddelande

08.03.2019
Bolagstämma 2019

Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 8 april 2019 kl. 17.00 i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kallelse till bolagstämma + fullmakter. Mer information finns på aktieägarnas intrasida.

06.11.2018
Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 11.4.2018. Mer information finns på aktieägarnas intrasida

01.08.2018
Meddelande

Lasse Heinonen tillträder som Ahlström Capitals vd idag. Meddelande

05.07.2018
Meddelande

Ahlström Capital ansluter sig till FN:s Global Compact -initiativ. Meddelande

Portföljbolagens pressmeddelanden