Aktuellt

Aktuellt

06.11.2018
Meddelande

Styrelsen anmäler härmed att Ahlström Capital Oy initierar ett program för köp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 11.4.2018. Mer information finns på aktieägarnas intrasida

01.08.2018
Meddelande

Lasse Heinonen tillträder som Ahlström Capitals vd idag. Meddelande

05.07.2018
Meddelande

Ahlström Capital ansluter sig till FN:s Global Compact -initiativ. Meddelande

20.06.2018
Meddelande

Nya medlemmar i Destias, Enics och A. Ahlström Kiinteistöts styrelse. Meddelande

20.06.2018
Pressmeddelande

Ahlström Capital donerar 25 000 euro till Arcada och 20 000 euro till Cancerstiftelsen. Pressmeddelande

Portföljbolagens pressmeddelanden